11 november 2013

Geen 30% regeling voor jonge Belgische voetballer

NL Nieuws Geen 30% regeling voor jonge Belgische voetballer

Gerechtshof Den Bosch heeft in hoger beroep geoordeeld dat een Belgische voetballer bij zijn indiensttreding onvoldoende relevante werkervaring bezat. Het verzoek om toepassing van de 30%-regeling is dan ook terecht afgewezen.

 

De voetballer is geboren in 1987 en heeft de Belgische nationaliteit. Vanaf 2003 speelt hij 23 wedstrijden voor de Belgische nationale jeugdploeg en was hij ook aanvoerder. In 2005 treedt hij toe tot de selectie van een op het hoogste niveau spelend Belgisch team. De voetballer komt medio 2005 in dienst bij een Nederlandse eredisivieclub met een maandsalaris van € 8.000. In geschil is of het verzoek om toepassing van de 30%-regeling terecht is afgewezen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt de voetballer in het gelijk. De inspecteur gaat in hoger beroep.

 

Hof Den Bosch oordeelt dat de Belgische voetballer bij zijn indiensttreding onvoldoende relevante werkervaring bezit. Conform de eerdere uitspraak (nr. 08/00602) is het namelijk voor de bepaling van de kwaliteit van een jonge voetballer reëel een kwantitatieve maatstaf te hanteren. Bepaald moet worden hoe vaak en hoe lang de voetballer op een niveau heeft gespeeld dat vergelijkbaar is met dat van de Nederlandse eredivisie. De voetballer behoorde medio 2005 weliswaar ruim vijf maanden tot de selectie van het Belgische team, doch het is onduidelijk hoe vaak hij daadwerkelijk heeft gespeeld. Het beroep van de inspecteur is gegrond. Aangezien de Belgische voetballer wegens het overschrijden van de redelijke termijn recht heeft op een schadevergoeding van € 500, is zijn incidentele hoger beroep ook gegrond.