25 april 2013

Gebruikelijk loon voor dga met volledige dienstbetrekking elders

NL Nieuws Gebruikelijk loon voor dga met volledige dienstbetrekking elders

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat een dga die in 2006 naast zijn fulltime dienstbetrekking als kok bij een hotel, achtereenvolgens bij zijn twee werkmaatschappijen werkt, een gebruikelijk loon bij zijn inkomen moet optellen.

 

Betrokkene is een dga van een holding met twee werkmaatschappijen. Hij werkt in 2006 voor de ene bv tot de datum waarop die failliet gaat en daarna voor de tweede bv. Die bv is in 2009 ontbonden. De dga werkt verder fulltime als kok bij een hotel. Hij dient over 2006 geen aangifte IB in. Pas nadat de inspecteur hem ambtshalve een aanslag heeft opgelegd, waarbij het loon van de dga is verhoogd met een gebruikelijk loon van € 39.000, dient hij in de bezwaarfase een aangifte in.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de dga niet de vereiste aangifte heeft gedaan, zodat de inspecteur bevoegd is ambtshalve een aanslag op te leggen naar een inkomen dat gebaseerd is op een redelijke schatting. Tot het inkomen behoort ook een gebruikelijk loon van € 39.000. De dga maakt niet aannemelijk dat het gebruikelijk loon lager ligt in verband met een kortere looptijd van de fictieve dienstbetrekkingen bij de twee bv's, dan wel een parttime-factor. De twee fictieve dienstbetrekkingen vormen samen een volledige dienstbetrekking, aldus het hof.

 

Dat de dga daarnaast als kok werkt, doet hieraan niet af. Ten overvloede wijst het hof erop dat de feiten erop wijzen dat het door de dga feitelijk genoten loon circa € 50.000 bedraagt. De inspecteur vermindert het gebruikelijk loon nog wel met het bedrag dat de dga bij één van de bv's heeft genoten aan loon (€ 6.293). In zoverre is het beroep van de dga gegrond.