23 oktober 2013

Gebruik stamrechtvrijstelling en 80%-regeling

NL Nieuws Gebruik stamrechtvrijstelling en 80%-regeling

In het Belastingplan 2014 wordt voorgesteld de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 af te schaffen.

 

  • Bestaande stamrechten mogen gehandhaafd blijven onder toepassing van de huidige bepalingen. Belastingplichtigen met een bestaand stamrecht kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van de eenmalige ‘80%-regeling’. Deze regeling houdt in dat bij een opname van het volledige stamrecht in een keer in 2014 (afkoop), slechts 80% van de waarde wordt belast en er geen revisierente wordt geheven.
  • Het kabinet heeft recentelijk een voorstel ingediend waarin is opgenomen dat als een werknemer gebruik wil maken van de 80%-regeling, de werkgever de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 moet hebben overgemaakt naar de uitvoerder. Hierbij is niet van belang of het stamrecht wordt ondergebracht bij een stamrecht-BV of een andere toegestane uitvoerder. Dit zou wellicht ook de werkgever kunnen zijn.
  • Werkgevers die de stamrechtvrijstelling willen laten plaatsvinden in 2013 ter zake ontslagen in 2014 wordt aangeraden een expliciete goedkeuring voor de stamrechtvrijstelling aan de competente inspecteur te vragen.

 

Ten overvloede: Op alle stamrechten die voor 1 januari 2014 zijn overeengekomen, blijven de op 31 december 2013 bestaande regels van toepassing, waaronder de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing.

 

Tevens verwijzen wij naar Taxlive.nl