08 oktober 2014

Frank Ponsioen: ‘Is er geen vertrouwen, dan voegen we geen enkele waarde toe’

NL Nieuws Frank Ponsioen: ‘Is er geen vertrouwen, dan voegen we geen enkele waarde toe’

Door Frank Ponsioen bestuursvoorzitter Grant Thornton.


‘In alles wat we doen, horen we kwaliteit te leveren; we zijn de vertrouwenspersoon van onze klant en zijn stakeholders daarom heen. Als het maatschappelijk verkeer, die stakeholders, geen vertrouwen in ons hebben, dan voegen we geen enkele waarde toe.’ Woorden van Frank Ponsioen, bestuursvoorzitter Grant Thornton, en tweede spreker voor een goed gevulde zaal op deze Accountancynieuwsdag in het NBC in Nieuwegein.


Ponsioen startte zijn verhaal met de terugblik op wat Het FD recent ‘Freaky Thursday’ noemde; donderdag 25 september, de dag waarop de evaluatie van de Wta verscheen, het langverwachte rapport van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep – al lag de inhoud daarvan gedeeltelijk al eerder op straat – en het gevreesde AFM-rapport met uitkomsten waar geen enkele accountant vrolijk van wordt.

 

Ponsioen: ‘Al die onderzoeken, raakt ons dat als kleine en middelgrote organisaties? Die vraag stellen we ons natuurlijk als GT. Want het gaat bij de heel grote kantoren fout, maar bij de kleinere kantoren is er ook genoeg op- en aan te merken. We moeten allemaal in de spiegel kijken. Dat zie je ook aan de variëteit aan zaken die bij de Accountantskamer langskomt. Daar staan heus niet allemaal accountants die bij de Big Four werken.’

 

‘Een controle is een controle’

Een ondernemer in het mkb heeft een andere groep stakeholders om zich heen dan de middelgrote en grote bedrijven. Frank Ponsioen: ‘Maar een controle is wel een controle! Bij elke controle moet je beslissingen nemen, afwegingen maken hoe je met bepaalde facetten omgaat. Wij vinden het heel belangrijk om te weten wat er leeft bij onze controleklanten. We zien natuurlijk wel dat de omgeving waarin ondernemers opereren steeds complexer wordt; ook het mkb gaat de grens over, er is een toenemende claimcultuur, vergaande digitalisering, nieuwe communicatievormen, enz.’

 

Klantreacties

Ponsioen: ‘Ik kom regelmatig mkb-klanten tegen die mij aanspreken en zeggen: ‘Jij hebt het er wel over dat je meer moet doen voor die verklaring, maar voor mij is die verklaring nog steeds hetzelfde. Dus Frank, alles leuk en aardig, maar dit is jouw probleem! Ik vind niet dat ik daar als klant voor hoef te betalen!’. Veel klanten zien die verklaring als een noodzakelijk kwaad. Zij geven ook aan dat ze zelf wel weten dat ze hun zaken goed op orde hebben. En dat ze het daarom veel belangrijker vinden dat wij als accountant met hen meedenken over de toekomst. Ik denk ook dat daar heel veel toegevoegde waarde zit als accountant, in die rol van sparring partner, meedenker.’ Ponsioen geeft wel aan dat de controleverklaring extra aan waarde kan winnen, door deze met meer informatie te verrijken. Dat geldt in zijn optiek ook voor controleverklaringen bij mkb-bedrijven. Immers, elke nieuwe opdrachtgever die van plan is met een bepaald bedrijf in zee te gaan, heeft houvast aan een rijkere controleverklaring.

 

Maatregelen kwaliteitsverbetering

Ponsioen: ‘Wij hebben ervoor gekozen om de controlepraktijk meer geconcentreerd bij een kleinere groep partners/medewerkers neer te leggen. De rol van het Bureau Vaktechniek is verscherpt, we hebben interne accreditatiesystemen voordat je mag optreden als externe accountant. Ook mag de span of control van de verantwoordelijk partner niet te groot zijn, enz. Het controleteam moet in ieder geval te allen tijde bestaan uit mensen met voldoende senioriteit en ervaring. Volgend jaar worden we opnieuw getoetst; dan zal worden beoordeeld of de door ons genomen maatregelen inderdaad tot de gewenste verbetering leiden. We hopen dat onze verbetering dan beter is dan die bij de Big Four.’

 

Drie handreikingen

Aan het eind van zijn verhaal gaf Ponsioen nog drie handreikingen mee: continuïteit wat betreft de aanstelling van de accountant, niet alleen kwantitatieve maar ook kwalitatieve criteria voor de controlegrenzen en een pleidooi voor consortium audits. De stelling waar de bezoekers op mochten stemmen – of een consortium audit voor meer kennis en ervaring zorgt binnen de beroepsgroep accountants in het OOB-segment, leverde 59,6 procent aan stemmen op die het met deze stelling eens waren.

 

Dagvoorzitter Diana Matroos vroeg Ponsioen aan het eind van zijn verhaal nog even hoe dat als accountant nu voelt, om ‘in zo’n wereld zonder vrienden te zitten’. Ponsioen: ‘Je moet wel steeds meer uitleggen, en dat uitleggen is niet leuk. Veel klanten horen ervan, maar ze kunnen dit moeilijk direct linken aan de manier waarop wij ons werk doen. Ik vind het daarom hoog tijd dat wij er ons voor inzetten om als beroepsgroep weer positief in het nieuws te komen.’

 

Bron: Accountancynieuws.nl