05 december 2013

Fiscus op jacht naar onterecht WVAO gebruik

NL Nieuws Fiscus op jacht naar onterecht WVAO gebruik

Maakt u gebruik van de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVAOW)? Momenteel is de fiscus zeer alert op het (correcte) gebruik van deze wet.

 

Boetes liggen op de loer

De WVAOW is van toepassing op werkgevers die hun werknemers scholing aanbieden. Werkgevers kunnen daarvoor maximaal € 3.200 ontvangen middels een korting op de af te dragen loonheffingen.

Veel organisaties passen de WVAOW veelvuldig toe, zo succesvol dat de fiscus nu onderzoek doet naar het onjuist toepassen van deze regeling. Indien blijkt dat de regeling niet juist of onterecht wordt toegepast, kan een naheffing met een boete het gevolg zijn. Dit kan gepaard gaan met grote financiële gevolgen.

 

Voorkom en schakel ons in

Om problemen met de Belastingdienst te voorkomen, is ons advies aan werkgevers om het gebruik van de WVAOW zo spoedig mogelijk goed onder de loep te nemen. Daarnaast kunt u zelfs terug in de tijd - voor een periode van maximaal vijf jaar - om de WVAOW met terugwerkende kracht toe te passen. Concreet betekent dit dat u tot eind 2013 uw gebruik van de WVAOW kunt corrigeren. Grant Thornton kan u bij dit proces begeleiden.

 

Voorbereiden op 2014

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de situatie anders. Vanaf dat moment is er geen korting op de loonheffingen meer, maar moet u een subsidieaanvraag indienen over het desbetreffende studiejaar. Voor 2014 dient u een aanvraag in vóór 15 september.

 

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van deelnemer of student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers van het bedrijf voor de begeleiding van de deelnemer of student of kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen om te kunnen beschikken over een deelnemer of student.

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats is maximaal € 2700. Er zijn stringente subsidievoorwaarden om met succes op tijd deze nieuwe subsidie te benutten.

 

Ook dit proces kunnen wij voor u optimaal begeleiden.