23 september 2013

Fiscus niet verplicht om n.a.v. aangifte zakenpartner voorlopige aanslag op te leggen

NL Nieuws Fiscus niet verplicht om n.a.v. aangifte zakenpartner voorlopige aanslag op te leggen

Gerechtshof Den Bosch oordeelde onlangs dat er geen verplichting bestaat voor de belastinginspecteur om naar aanleiding van informatie verkregen uit de aangifte van een zakenpartner een voorlopige aanslag aan een belastingplichtige op te leggen om het oplopen van heffingsrente te voorkomen.

 

Een belastingplichtige is het niet eens met de beschikking heffingsrente van € 13.305 die de inspecteur hem tegelijkertijd met de aanslag IB/PVV 2006 heeft opgelegd. Hij stelt dat de heffingsrente op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel beperkt moet worden. Hij voert aan dat de inspecteur hem een voorlopige aanslag had moeten opleggen om het oplopen van heffingsrente te voorkomen. Dit had dan gemoeten op basis van informatie van een zakenpartner van hem.

 

Hof Den Bosch oordeelt dat er geen verplichting bestaat voor de inspecteur om naar aanleiding van informatie verkregen uit de aangifte van een zakenpartner een voorlopige aanslag aan een belastingplichtige op te leggen om het oplopen van heffingsrente te voorkomen. Het hof merkt nog op dat de belastingplichtige in zijn aangifte evenmin gebruik heeft gemaakt van de bewuste informatie uit de aangifte van de zakenpartner, dit terwijl hij bijna een jaar later aangifte deed. Pas meer dan een jaar later heeft de belastingplichtige de inspecteur met zijn tweede aangifte op de hoogte gesteld van de gegevens over zijn inkomen die leiden tot een te betalen bedrag aan belasting. Binnen drie maanden heeft de inspecteur daarna een nieuwe aanslag opgelegd.