13 mei 2013

Fiscus mag btw-teruggaaf op onvolledige intragroepfacturen weigeren

NL Nieuws Fiscus mag btw-teruggaaf op onvolledige intragroepfacturen weigeren

Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) heeft geoordeeld dat het EU-recht zich er niet tegen verzet dat aftrek van btw-voorbelasting wordt geweigerd als de aftrekgerechtigde onvolledige facturen bezit.

Binnen de Martens-groep verricht Petroma Transports NV verschillende diensten voor de andere vennootschappen van de groep. De Belgische fiscus staat aftrek van de voorbelasting die de groepsvennootschappen claimen niet toe. De facturen bevatten namelijk slechts een totaalbedrag, en geen specificaties over de verrichte diensten. Aftrek is volgens de fiscus dan niet mogelijk omdat de facturen onvolledig zijn en niet kan worden bewezen dat voor deze facturen daadwerkelijk prestaties zijn verricht. De informatie die vervolgens door de vennootschappen wordt verstrekt, is volgens de fiscus ontoereikend en kan niet alsnog tot aftrek leiden. De Belgische rechter heeft prejudiciële vragen in deze zaak gesteld.


Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het EU-recht zich er niet tegen verzet dat aftrek van btw-voorbelasting wordt geweigerd als de aftrekgerechtigde onvolledige facturen bezit. Hieraan doet volgens het HvJ EU niet af dat de facturen later worden vervolledigd via overlegging van gegevens waaruit mogelijkerwijs blijkt dat de gefactureerde handelingen daadwerkelijk zijn verricht, en waaruit ook de aard en het bedrag ervan aan het licht treden.