18 juni 2013

Fiscale positie van bestuurders (Fiscale Verzamelwet 2013/Kamerstukken II 2012/13, 33637)

NL Nieuws Fiscale positie van bestuurders (Fiscale Verzamelwet 2013/Kamerstukken II 2012/13, 33637)

Per 1 januari 2013 is in Nederland de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. Onder deze wet hebben bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen civielrechtelijk geen dienstbetrekking meer met de vennootschap die zij besturen (dit wordt dan een overeenkomst van opdracht). Voor de loonbelasting worden zij echter geacht in fictieve dienstbetrekking te zijn bij de onderneming. De vennootschap is nu met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 tevens als inhoudingsplichtige aangemerkt voor de loonbelasting.

 

Heeft u nog vragen over de gevolgen van de Wet bestuur en toezicht, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze HR Services specialisten.