30 juni 2014

Fiscale mogelijkheden pensioenopbouw

NL Nieuws Fiscale mogelijkheden pensioenopbouw

Bron: Controllersmagazine.nl

 

De Eerste Kamer is op 27 mei 2014 akkoord gegaan met de pensioenafspraken die de regering eind vorig jaar maakte met een aantal oppositiepartijen. Vanaf 2015 worden de fiscale mogelijkheden rond de pensioenopbouw aanzienlijk beperkt. Grant Thornton bekijkt de regelingen nader.

 

Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen bij een middelloonregeling wordt verlaagd van 2,15 procent naar 1,875 procent. Voor een eindloonregeling bedraagt het maximale percentage vanaf 2015 1,657 procent (nu 1,9 procent). De opbouwpercentages voor nabestaandenpensioen en wezenpensioen worden evenredig verlaagd.

 

Geen pensioenopbouw boven 100.000 euro
Vanaf 1 januari 2015 kan fiscaal geen pensioen meer opgebouwd worden over het salaris boven 100.000 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Er komt een mogelijkheid om vrijwillig te sparen uit het nettosalaris boven de 100.000 euro. De in te leggen premies worden onttrokken uit het nettosalaris en zijn dus niet aftrekbaar. Het gespaarde saldo is echter niet belast in Box 3. De toekomstige uitkeringen zijn ook onbelast.


Verlaging minimale franchise
De minimale franchise wordt verlaagd, zodat in 40 jaar een pensioen kan worden bereikt van 75 procent van het gemiddelde loon, rekening houdend met de verlaagde opbouwpercentages.


Pas regelingen aan vóór 2015
Als gevolg van de wetswijzigingen moeten veel pensioenregelingen vóór 1 januari 2015 worden aangepast. Het is van belang om hier op tijd mee te starten, stelt Grant Thornton. Als er een ondernemingsraad is, moet deze om toestemming worden gevraagd. Alle werknemers moeten volledig worden geïnformeerd over de gevolgen van deze wijzigingen.