15 april 2014

Financiën start internetconsultatie VpB-plicht overheidsondernemingen

NL Nieuws Financiën start internetconsultatie VpB-plicht overheidsondernemingen

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend voor het ontwerpwetsvoorstel dat gaat over de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen.

 

Het doel van deze modernisering is het bereiken van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Concurrentieverstoringen tussen niet aan vennootschapsbelasting onderworpen overheidsbedrijven en vennootschapsbelastingplichtige private ondernemingen worden zo veel mogelijk weggenomen.

 

Diverse fracties in zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer maken zich zorgen over de mogelijke concurrentieverstoring tussen activiteiten van de publieke en de private sector. Ook doet de Europese Commissie al geruime tijd onderzoek naar de manier waarop Nederland vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen heft. Zo onderzoekt de Europese Commissie of er sprake is van staatssteun omdat de meeste overheidsondernemingen niet onder de heffing van vennootschapsbelasting vallen. Dit onderzoek heeft geleid tot het nemen van dienstige maatregelen.

 

Via de openbare consultatie kan iedere belangstellende reageren op de bruikbaarheid van de systematiek en mogelijke aanvullingen en/of onjuistheden signaleren in het ontwerp.

 

Reageren kan in de periode van 14 april 2014 tot en met 12 mei 2014. Reacties worden alleen gepubliceerd als de inzender daarmee instemt.