19 maart 2013

Extra belastingvoordeel voor giften aan cultuur met een jaar verlengd

NL Nieuws Extra belastingvoordeel voor giften aan cultuur met een jaar verlengd

Particulieren en bedrijven die giften doen aan culturele instellingen kunnen een jaar langer gebruik maken van een extra belastingvoordeel. Dat maakten staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en minister Jet Bussemaker van Onderwijs vandaag bekend. ‘Het gebruik van de multiplier voor de giftenaftrek wordt met een jaar verlengd. Hierdoor kunnen gulle gevers tot en met 2017 van een extra aftrek in de belastingaangiften gebruik maken,' aldus staatssecretaris Weekers.

 

Weekers en Bussemaker hopen dat de verlenging van deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt. Giften aan culturele instellingen mogen hierdoor met een bepaald percentage worden vermenigvuldigd, zodat er een hoger bedrag in de belastingaangifte kan worden afgetrokken.

 

Particulieren mogen voor de inkomstenbelasting 25 % meer aftrekken dan ze geven. Voor hen kan het extra belastingvoordeel oplopen tot € 650. Bedrijven mogen voor de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Voor hen kan het extra voordeel oplopen tot € 625.

 

‘Gevers kunnen veel voor een culturele instelling betekenen, ze kunnen het fundament verstevigen. De extra aftrek is een mooie stimulans hiervoor,' aldus minister Bussemaker.

 

Op initiatief van de Rijksoverheid is in samenspraak met de cultuursector een campagne gestart om het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen: ‘Cultuur, Daar Geef Je Om'. Op www.daargeefjeom.nl is informatie te vinden over de extra aftrek en wijst de Geefwijzer de weg door de fiscale faciliteiten.