07 juni 2013

Exploitant speelautomaten maakt lager gebruikelijk loon niet aannemelijk

NL Nieuws Exploitant speelautomaten maakt lager gebruikelijk loon niet aannemelijk

Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat een bv die speelautomaten exploiteert niet aannemelijk maakt dat in soortgelijke dienstbetrekkingen zonder aanmerkelijk belang een lager loon dan het door de inspecteur bepaalde gebruikelijk loon van € 20.000 gebruikelijk is.

De bv is een exploitant van speelautomaten die zijn geplaatst in horecagelegenheden. In 2003 betaalt de bv geen loon aan zijn bestuurder/enig aandeelhouder en neemt zij evenmin een gebruikelijk loon als bedoeld in art. 12a Wet LB 1964 in aanmerking. De inspecteur legt de bv een naheffingsaanslag loonheffing op waarbij het gebruikelijk loon wordt vastgesteld op € 20.000 en een boete van 25%.

Hof Den Haag oordeelt in navolging van de rechtbank dat de bv niet aannemelijk maakt dat in soortgelijke dienstbetrekkingen zonder aanmerkelijk belang een lager loon dan het door de inspecteur bepaalde gebruikelijk loon van € 20.000 gebruikelijk is. De rechtbank heeft in dit verband overwogen dat de bv met zijn stelling dat de DGA slechts 1 à 2 uur per week werkt voor de bv nog niet wil zeggen dat het loon lager moet zijn dan € 20.000, laat staan nihil of € 1000. De bv heeft niet bewezen dat de financiële situatie zo slecht is dat door het gebruikelijk loon van € 20.000 de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het hof stemt in met het rechtbankoordeel. Ook in de beslissing van de rechtbank om de boete wegens overschrijding van de redelijke termijn met 10% te verminderen kan het hof zich vinden. Voor een verdere vermindering ziet het hof geen reden.