12 augustus 2013

Europese rechter oordeelt over onbelaste vergoeding voor buitenlandse werknemers

NL Nieuws Europese rechter oordeelt over onbelaste vergoeding voor buitenlandse werknemers

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de 150-kilometergrens voor de toepassing van de 30%-regeling.

 

Op grond van die regeling kan een Nederlandse werkgever een forfaitair bepaalde onbelaste vergoeding toekennen aan een uit het buitenland aangetrokken werknemer van kort gezegd 30% van het loon. Om onbedoeld gebruik tegen te gaan is die regeling per 1 januari 2012 aangescherpt in de zin dat alleen werknemers die op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens wonen er nog voor in aanmerking komen.

 

Werknemers die in een andere lidstaat binnen de 150 kilometer van de grens wonen kunnen alleen hun werkelijke kosten onbelast vergoed krijgen. Die werknemers worden hierdoor fiscaal anders behandeld dan EU-werknemers buiten die grens. In deze zaak gaat het  onder meer  om de vraag of die verschillende behandeling een verboden beperking van het vrije werknemersverkeer inhoudt. Omdat het antwoord op die vraag onzeker is, stelt de Hoge Raad (9 augustus, ECLI:NL:HR:2013:474) nu vragen aan het Hof van Justitie.