23 juli 2013

Europese Raad akkoord met nieuwe richtlijnen tegen carrouselfraude

NL Nieuws Europese Raad akkoord met nieuwe richtlijnen tegen carrouselfraude

De Europese Raad is akkoord gegaan met nieuwe richtlijnen die btw-fraude moeten tegen gaan met grensoverschrijdende transacties tussen lidstaten.

 

Het gaat om fraude met transacties waarbij nergens btw wordt betaald aan de belastingdienst terwijl de omzetbelasting wel wordt afgetrokken. Carrouselfraude vindt vooral plaats met producten die snel en vaak worden verhandeld zoals mobiele telefoons, tablets en laptops.

 

Een van de maatregelen om carrouselfraude te voorkomen is om de btw-verplichtingen tijdelijk te verschuiven van het verkopende bedrijf naar het kopende bedrijf.