31 maart 2014

Europese Commissie: “150 kilometergrens in 30%-regeling is brug te ver.”

NL Nieuws Europese Commissie: “150 kilometergrens in 30%-regeling is brug te ver.”

In de zomer van 2013 legde de Hoge Raad twee prejudiciële vragen aan het EU-Hof van Justitie voor over de 150 km-grens in de 30%-regeling. De Europese Commissie (EC) heeft haar standpunt ingenomen in deze zaak. Wat is haar mening en wat is ons advies?


Beperking verkeersvrijheid
Volgens de EC vormt deze Nederlandse regeling een verboden belemmering van het vrije verkeer van werknemers. Het belastingvoordeel wordt namelijk onthouden aan de groep werknemers die ‘in vogelvlucht’ op een afstand van minder dan 150 km van de Nederlandse grens wonen. Dit terwijl het voordeel wel toegekend wordt aan ingekomen werknemers van wie de woonplaats op meer dan 150 km van de Nederlandse grens ligt.


Geen rechtvaardiging
Deze beperking van het vrije verkeer van werknemers kan volgens de EC niet worden gerechtvaardigd met het argument van het bestrijden van belastingontwijking. Volgens de EC is de maatregel niet proportioneel en gaat zij verder dan nodig is om de doelstelling te bereiken, namelijk beperking van de toepassing van de 30%-regeling voor forenzen die in het buitenland wonen.

 

Ons advies
“Terwijl de conclusie van de EC hoopgevend is, benadrukken wij dat het Europese Hof van Justitie nog een uitspraak moet doen in deze zaak. Wij adviseren u wel voor de desbetreffende groep werknemers alvast een pro-forma verzoek om toepassing van de 30%-regeling te doen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan”, aldus Arthur Gude, Senior Tax Manager Global Mobility Services bij Grant Thornton.