04 april 2014

Europees Parlement keurt voorstellen hervorming accountantsmarkt goed

NL Nieuws Europees Parlement keurt voorstellen hervorming accountantsmarkt goed

Het Europees Parlement heeft donderdag de voorstellen van de Europese Commissie om de accountantsmarkt te hervormen goedgekeurd. De nieuwe regels moeten een einde maken aan de dominantie van de auditmarkt door de Big Four kantoren. Ook moet de auditkwaliteit verbeterd worden, er moet een grotere transparantie komen en belangenverstrengeling moet worden tegengegaan.

 

De nieuwe regels zijn een gevolg van de financiële crisis, waardoor de rol van de accountant meer in twijfel werd getrokken. Het pakket aan maatregelen om de auditmarkt te hervormen bestaat uit een verordening en een richtlijn.

Betere kwaliteit accountantscontrole

De nieuwe wetgeving vereist dat accountants van organisaties van openbaar belang (OOB's), zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en beursgenoteerde ondernemingen, aan beleggers en aandeelhouders een gedetailleerd inzicht geven in de werkzaamheden van de accountant en dat ze een ‘overall assurance' verstrekken over de financiële cijfers van een onderneming.

 

Meer concurrentie en transparantie
Om de auditmarkt open te breken en de transparantie te vergroten, worden zogeheten ‘Big-Four-only' contracten verboden. Ook worden OOB's gedwongen om bij de keuze van een accountant een tenderprocedure te volgen. Verder komt er verplichte roulatie van accountantskantoren. Een accountant mag nog maar 10 jaar de boeken van een onderneming controleren. Die periode kan met 10 jaar verlengd worden als er een nieuwe tender is uitgeschreven en met 14 jaar in geval van joint audits.  De Europese Commissie had eerder voorgesteld om na een periode van 6 jaar verplicht van accountant te wisselen, maar volgens het Europees Parlement zou dat een kostbare en ongewenste interventie in de auditmarkt zijn.

Onafhankelijkheid van de niet-auditdiensten
Om belangenconflicten en bedreigingen voor de onafhankelijkheid van de accountant te voorkomen, wordt het controlerend accountantskantoren verboden om een aantal non-audit diensten uit te voeren bij hun klanten. Hieronder vallen bijvoorbeeld belastingadviezen die direct van invloed kunnen zijn op de jaarrekening van de onderneming of met de beleggingsstrategie van de klant.

Volgende stappen
De voorstellen waar het EP vandaag mee akkoord ging, zullen ook nog moeten worden goedgekeurd door de Raad van Ministers. De meeste bepalingen worden binnen 2 jaar van kracht, maar de beperking van de provisie-inkomsten uit niet-auditdiensten moet ingaan binnen 3 jaar.