20 maart 2014

En weer blijken de boeven uw eigen werknemers te zijn, meer werkplezier helpt

NL Nieuws En weer blijken de boeven uw eigen werknemers te zijn, meer werkplezier helpt

Peter Schimmel
Partner Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V.

 

Hoffmann Bedrijfsrecherche heeft op 13 maart weer haar jaarlijkse statistiek over het afgelopen kalenderjaar gepubliceerd met de volgende conclusie: “Bedrijven hebben in 2013 meer last gekregen van interne criminaliteit. Er was ook dit jaar een lichte stijging van het aantal fraudegevallen. Met name het MKB bleek kwetsbaar te zijn. Na een incident probeerden bedrijven en instellingen de schade wel te beperken, maar ze kozen helaas maar zelden voor een preventieve aanpak.” Peter Schimmel, partner Forensic & Investigation Services bij Grant Thornton, nuanceert deze visie.

 

“Als het gaat om interne criminaliteit is preventie niet het eerste waaraan u moet denken. Als het goed is kent u uw medewerkers en is het in veel gevallen niet mogelijk zulke hoge drempels op te werpen dat al het ongewenste gedrag achterwege blijft; u wilt geen gevangenis maken van uw eigen bedrijf en mag best verwachten dat enige mate van vertrouwen gerechtvaardigd is.”

“Heeft u wel eens een training bij ons gevolgd over integriteit, fraude of corruptie, dan kan u de vraag zijn gesteld of u wel eens een fiets heeft gestolen. Laten we aannemen dat u ‘nee’ heeft geantwoord, dan luidde de vervolgvraag ‘waarom niet?’ Dit lezende, denkt u daar nu eens over na: waarom heeft u nooit een fiets gestolen of omgekeerd, waarom wel?”

 

“Als student te Amsterdam is er van mij menig fiets gestolen, maar heb ik er nooit één teruggestolen of voor een minimaal bedrag gekocht van één van de vele ‘aanbieders’. Ik vond namelijk dat je zo iets niet doet. Ik moet eerlijk zijn: als jongste in het gezin beschikte ik over oude fietsen van mijn vader en broers en had ik daarom ook geen behoefte. Ik had wel de gelegenheid: fietsen zat en vele met slechte sloten. Bovendien, een fiets van een junk kostte in die tijd 25 gulden.”

 

“Vergelijk nou eens uw eigen onderneming met de stad Amsterdam in mijn studententijd. Misschien gelegenheid genoeg om kwaad te doen: een open magazijn, computers of andere goederen om mee naar huis te nemen, eenvoudig om valse bonnen declareren of met behulp van het password van een collega geld over te maken. Toch maakt bijna niemand daar gebruik van, omdat ze menen dat je zoiets niet doet of omdat de behoefte niet opweegt tegen de te nemen moeite. De conclusie is: gelegenheid maakt helemaal niet de dief.”

 

“Preventie is gericht op het dichtzetten van de gelegenheid. Prima methode als je potentiële dader niet kent of kunt beïnvloeden. Maar als het om interne fraude gaat, dan gaat het bevorderen van gewenst gedrag de preventie vooraf en dat doe je door de loyaliteit en het werkplezier van je medewerkers te maximaliseren, want dan is het veel lastiger het eigen nest te bevuilen. Grant Thornton beschikt over een inventarisatiemethode die een organisatie helpt de figuurlijke knoppen te vinden waaraan gedraaid moet worden om werkplezier te verbeteren. Geïnteresseerd? Kijk eens op onze website.”