16 juli 2014

Einde btw-besparing sportexploitanten?

NL Nieuws Einde btw-besparing sportexploitanten?

Door Gerard Kleinhesselink senior manager VAT bij Grant Thornton.

 

De Tweede Kamer heeft het voornemen om de gunstige regeling rondom het betalen van btw door exploitanten van sportcomplexen terug te draaien. De gunstige regeling geldt dan alleen nog voor entiteiten zonder een winstoogmerk. Dit kan vervelende gevolgen hebben wanneer u voor een verkeerde rechtsvorm gekozen heeft. Gerard Kleinhesselink, senior manager VAT bij Grant Thornton, licht de regeling en de wijziging hierop toe.

 

Huidige regeling

"Omzetbelasting, oftewel btw, is in de regel niet zo'n sexy onderwerp van gesprek. Echter voor de sportwereld is dit juist wel een ‘hot item’. Men is daar in relatie tot de btw, nogal gecharmeerd van ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’, aldus Gerard Kleinhesselink "Een eigenaar van een sportcomplex die dit complex voor sportbeoefening ter beschikking stelt aan derde partijen mag hiervoor immers 6 procent btw in rekening brengen en heeft daarnaast aftrek van alle btw die drukt op investeringen en exploitatie. Normaal gesproken is deze inkoop btw belast met 21 procent btw. Per saldo dus een substantiële besparing ten voordele van de eindgebruikers."

 

Gevolgen inperking regeling

Veel gemeenten, sportstichtingen en overige exploitanten van sportcomplexen hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze gunstige regeling en op deze manier bij grote investeringen mooie besparingen gerealiseerd. "Helaas bereiken ons nu geluiden vanuit de Tweede Kamer dat het voornemen bestaat om deze besparing alleen nog toe te staan op entiteiten zonder een winstoogmerk, zoals stichtingen. De staatssecretaris is kennelijk van plan om de exacte inhoud van de wijziging pas bekend te maken op Prinsjesdag. Het is daarom nu nog onbekend of er een fatsoenlijke overgangsregeling komt voor entiteiten die nu gebruik maken of in het verleden gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Het inperken van deze regeling kan in sommige gevallen namelijk leiden tot forse terugbetalingsverplichtingen. Wie er precies worden getroffen door de voorgenomen maatregelen blijft nog even gissen. Er zijn op dit gebied dus helaas wat onzekere tijden aangebroken voor de sportwereld", waarschuwt Gerard Kleinhesselink. "Uiteraard gaan wij graag met u in gesprek over eventuele consequenties en mogelijkheden voor uw specifieke situatie. Neem hiervoor contact met met ons op."