15 november 2013

Eerste elf keurmerken voor RitRegistratieSystemen uitgereikt

NL Nieuws Eerste elf keurmerken voor RitRegistratieSystemen uitgereikt

Vandaag zijn tijdens het Jaarcongres ECP de eerste elf keurmerken uitgereikt aan leveranciers van RitRegistratieSystemen (RRS). Een systeem met een keurmerk levert een betrouwbare rittenregistratie, houdt rekening met de privacyaspecten en komt van een leverancier waarbij de continuïteit gewaarborgd is. Bovendien voldoet het systeem aan de vastgestelde eisen van de Belastingdienst.

 

Hiermee biedt het keurmerk de gebruiker van een RitRegistratieSysteem zekerheid over zijn ritregistratie.

Er zijn ongeveer 100 leveranciers van RitRegistratieSystemen in Nederland. Het kwaliteitsverschil en verschil in soort systeem is enorm, zo meldt Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ). Overheid en marktpartijen hebben gezamenlijk een eerlijke set met objectieve en onafhankelijke spelregels opgesteld waaraan RitRegistratieSystemen moeten voldoen. Begin dit jaar zijn alle leveranciers van RitRegistratieSystemen in Nederland geïnformeerd. 26 leveranciers hebben zich aangemeld voor deelname. Zij vertegenwoordigen ongeveer 85% van de markt. Elf leveranciers hebben vandaag het Keurmerk ontvangen uit handen van Arie van Bellen, directeur van het publiekprivate platform ECP, een van de partijen die de totstandkoming van het Keurmerk heeft gefaciliteerd.

 

Op de website van VAVDZ staat een lijst van goedgekeurde systemen.