20 december 2013

Eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA (Aof-premie) 2013

NL Nieuws Eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA (Aof-premie) 2013

In het Belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds). Dit meldt de Belastingdienst.

 

‘Dit betekent dat u een eenmalige teruggaaf krijgt van 28,82% van de basispremie WAO/WIA die u hebt aangegeven over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013. In de aangifte loonheffingen geeft u de basispremie WAO/WIA aan in de rubriek 'Basispremie WAO/IVA/WGA',' aldus de fiscus.

 

De peildatum waarop de Belastingdienst de aangegeven premie vaststelt is 30 september 2013. Aangiften en correcties die de werkgever na 30 september 2013 heeft gedaan, tellen dus niet mee. Heeft een onderneming een aangiftetijdvak van 4 weken of van een jaar, dan berekent de Belastingdienst de basispremie WAO/WIA tijdsevenredig.

 

De werkgever krijgt de teruggaaf in december 2013 of januari 2014. Doet de werkgever een jaaraangifte over 2013, dan krijgt die de teruggaaf in de loop van 2014.