18 juli 2013

Een derde van ondernemers wil weg bij huisbank

NL Nieuws Een derde van ondernemers wil weg bij huisbank

Ongeveer één derde van alle ondernemers wil weg bij zijn huidige huisbank, zo blijkt uit recent onderzoek van Z24. Ook geven de meeste ondernemers hun huidige bank - meestal één van de grootbanken ABN-AMRO, ING en Rabobank - een laag rapportcijfer voor hun dienstverlening. Wat zijn de oorzaken hiervan en heeft het wel zin om over te stappen?

 

Bart van Someren, Head of Debt & Equity Advisory Grant Thornton:
In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat banken vroeger ‘aardiger’ waren, zeker als het gaat om kredietverlening. Het opsturen van de jaarrekening was voor veel ondernemers voldoende voor het verkrijgen van een (ruim) krediet en de relatie bestond vaak alleen uit een jaarlijks bezoek van de accountmanager van de bank.

 

Die tijden zijn voorgoed voorbij. Naast een verscherpte aandacht voor risicobeheersing hebben banken ook te maken met veranderingen in regelgeving, bijvoorbeeld inzake het aan te houden kapitaal bij kredietverlening (Basel III), waardoor kredietverlening in veel gevallen voor de bank duurder wordt.
Banken zijn hierdoor selectiever geworden als het gaat om kredietverlening.

 

Ook komt het in de huidige tijd steeds vaker voor dat door verslechtering van de bedrijfsresultaten het relatiebeheer binnen de bank wordt overgenomen door de afdeling ‘Bijzonder Beheer’. Ondernemers zijn hun manier van werken niet gewend en ervaren dit in veel gevallen als bemoeizuchtig. De relatie met de bank komt hierdoor vaak onder druk te staan. In een dergelijke situatie is overstappen naar een andere bank meestal niet mogelijk, tenzij de lopende kredieten (gedeeltelijk) anders dan door bankfinanciering kunnen worden afgelost, bijvoorbeeld door de inbreng van eigen vermogen door een Private Equity partij.

 

Onze ervaring leert dat het in veel gevallen ook goed mogelijk is om de relatie met de bestaande huisbank te bestendigen door bepaalde zaken uit te spreken en eventueel de financieringsstructuur aan te passen.

 

Wanneer is overstappen interessant?
In bepaalde gevallen kan het echter wel interessant zijn om over te stappen naar een andere bank. Soms is er niet langer sprake van een goede ‘fit’ tussen de onderneming (en ondernemer) en de bank. Een goed voorbeeld is op dit moment Deutsche Bank, die zelf aan een groot aantal klanten (uit de van ABN-AMRO overgenomen klantenportefeuille) heeft laten weten dat zij van mening is dat Deutsche Bank niet langer de juiste bank is voor de betreffende klanten. In andere gevallen kan bij uw bank sprake zijn van een verregaande standaardisatie van de dienstverlening (meestal om kosten te besparen), gericht op de doelgroep waarin uw onderneming zich bevindt, terwijl bij een andere bank voor u nog wel het gewenste maatwerk te verkrijgen is.

 

Het is daarom goed om van tijd tot tijd te bezien of uw huidige bankrelatie (met de huidige voorwaarden en producten) voor u nog de juiste is, of dat hierin iets gewijzigd dient te worden. Bij uw huidige bank, bij een andere bank of bijvoorbeeld door een financiering te realiseren met een andersoortige financier. Hierbij adviseren wij u graag.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem direct contact op met Luc Daemen (partner Corporate Finance) of Bart van Someren (Head of Debt & Equity Advisory) van Grant Thornton.