17 juli 2013

E-machtiging in toekomst via private registers

NL Nieuws E-machtiging in toekomst via private registers

De Belastingdienst gaat het gebruik van private machtigingsregisters ondersteunen voor belastingplichtigen die hun aangiften via een fiscaal intermediair indienen. Voor burgers wordt een publiek machtigingsregister ontwikkeld. Momenteel functioneren diverse authenticatie- en machtigingssystemen bij elektronische communicatie met overheid, burger en bedrijven naast elkaar. Voor burgers is er DigiD en voor bedrijven is er eHerkenning.

 

Daar waar een fiscaal intermediair door een klant gemachtigd is, werkt de Belastingdienst nog met een opt-out-procedure: de klant moet reageren op een bericht van de Belastingdienst over zijn of haar machtiging. In het kader van het beschikbaar stellen van vooraf ingevulde aangiften (VIA's) aan intermediairs wordt dit laatste als ongewenst gezien. 

 

De Rijksoverheid wil alle authenticatie- en machtigingssystemen, waaronder DigiD en eHerkenning, binnen enkele jaren migreren naar één uniform stelsel: het eID-stelsel.

 

Ook de fiscale machtigingen gaan onder dit stelsel vallen. Voor burgers wordt hiertoe een publiek machtigingsregister ontwikkeld. Voor belastingplichtigen die hun aangiften via een fiscaal intermediair indienen zal de Belastingdienst het gebruik van private machtigingsregisters ondersteunen.

 

Deze private machtigingsregisters komen onder toezicht van de overheid. Het eID-stelsel specifieert standaarden en stelt normen voor informatiebeveiliging en bescherming van de privacy. De governance van het eID-stelsel geeft invulling aan toezicht en handhaving van de gestelde normen.