03 april 2014

Dubbelvergunning voor verblijf en arbeid

NL Nieuws Dubbelvergunning voor verblijf en arbeid

Buitenlanders die naar Nederland komen om hier langer dan drie maanden te werken, krijgen met onmiddellijke ingang een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dat laat het ministerie van Veiligheid en Jusititie weten.

 

‘Ze hoeven niet langer een aparte aanvraag in te dienen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) voor een verblijfsvergunning en bij het UWV voor een tewerkstellingsvergunning. Ze kunnen nu volstaan met één procedure bij de IND.'

De gecombineerde vergunning is bedoeld voor mensen van buiten de EU.