11 september 2013

Dividenduitkering is onderdeel van met btw belaste vergoeding

NL Nieuws Dividenduitkering is onderdeel van met btw belaste vergoeding

Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat btw is verschuldigd over een dividenduitkering, omdat dit een tegenprestatie vormt voor het leveren van een auto op grond van een koopovereenkomst.

 

Een bv verkoopt aan haar directeur-grootaandeelhouder (dga) een personenauto voor € 31.131. Omdat de auto op dat moment een waarde heeft van € 93.991 wordt besloten aan de dga een netto dividend te verstrekken van € 62.860. In geschil is of over dit laatste bedrag terecht btw is nageheven en een verzuimboete is opgelegd.

 

Rechtbank Den Haag is van oordeel dat dit het geval is, omdat de auto aan de dga is geleverd op grond van een koopovereenkomst. Het dividend is toegekend als vergoeding voor de meerwaarde van de auto. Door de toekenning van het dividend kreeg de dga een vordering op eiseres die door de bv is aangewend om een deel van de prijs van de auto te voldoen. Dit is een tegenprestatie voor het leveren van de auto en behoort tot de vergoeding. Hoewel sprake is van een pleitbaar standpunt wordt de verzuimboete niet verminderd nu het standpunt niet is onderbouwd.