01 mei 2013

Diverse dienstbetrekkingen, één aangifte

NL Nieuws Diverse dienstbetrekkingen, één aangifte

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur een aangifte mag corrigeren, wanneer de looninkomsten in twee verschillende aangiftes worden verantwoord.

 

De vrouw geeft in haar aangifte inkomstenbelasting 2008 € 33.611 aan looninkomsten op. De inspecteur corrigeert de aangifte. Uit een renseignement blijkt namelijk dat zij in 2008 € 68.121 – uit verschillende dienstbetrekkingen – aan looninkomsten heeft genoten. De vrouw stelt dat ze – op advies van enkele belastingadviseurs – een tweede aangifte heeft ingediend waarin de overige looninkomsten zijn vermeld.

Rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat het aangeven van bedragen in aparte aangiften niet mogelijk is. De rechtbank laat de aanslag in stand.

In hoger beroep oordeelt Hof Den Haag dat de aanslag naar een juist bedrag is vastgesteld. Volgens het hof kan de stelling van de vrouw, dat ze de inkomsten in twee verschillende aangiften heeft verantwoord, haar niet helpen. De aanslag is ook dan namelijk naar een juist bedrag vastgesteld. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.