06 maart 2013

Diefstal van boekhouding ligt in risicosfeer ondernemer

NL Nieuws Diefstal van boekhouding ligt in risicosfeer ondernemer

Een onderneemster kan niet de gehele boekhouding aan de Belastingdienst tonen omdat deze ontvreemd is. De vrouw had de administratie in een auto liggen die gestolen werd. Rechtbank Breda oordeelt dat de diefstal van de boekhouding in de risicosfeer van de onderneemster ligt. Terecht heeft de Belastingdienst een informatiebeschikking afgegeven.

 

De onderneemster verhuurt in de jaren 2006 tot en met 2010 twee bedrijfspanden waarbij zij heeft geopteerd voor met btw belaste verhuur. In 2006 verhuurt zij één van de bedrijfspanden aan een bv waarin haar echtgenoot een aanmerkelijk belang houdt. De vrouw heeft in 2009 een container met inboedelgoederen verkocht voor 49.980 euro exclusief omzetbelasting. In 2011 verzoekt de inspecteur haar om de administratie over de jaren 2006 tot en met 2010 ter beschikking te stellen. De onderneemster voldoet niet geheel aan dit verzoek omdat een groot deel van de boekhouding (samen met de auto waarin de stukken lagen en een usb-stick met de digitale versie daarvan) gestolen is. In geschil is of de inspecteur terecht een informatiebeschikking heeft afgegeven.

 

Rechtbank Breda oordeelt dat de diefstal van de boekhouding in de auto in de risicosfeer van de onderneemster ligt en haar niet ontslaat van de plicht deze informatie desgevraagd aan de Belastingdienst te geven. De rechtbank overweegt dat de onderneemster voor de door haar verrichte activiteiten administratieplichtig is. Dat zij de administratie niet meer kan overleggen omdat deze gestolen is, dient zoals gezegd voor rekening en risico van haarzelf te blijven. Het is immers de keuze van haar geweest om de gehele administratie in een voor diefstal gevoelig goed zoals een auto te bewaren. Ook het feit dat de onderneemster geen back up heeft gemaakt moet voor haar rekening blijven. De informatiebeschikking is terecht aan haar afgegeven.