29 juli 2014

Defiscalisering pensioenen en hypotheken

NL Nieuws Defiscalisering pensioenen en hypotheken

Door Cor Overduin partner bij Grant Thornton.

 

De fiscale aftrek van pensioenpremie en hypotheekrente drukt een zware stempel op de overheidsfinanciën en de woningmarkt. Jaarlijks kost dit de staat inmiddels circa 24 miljard euro. Alle reden om kritisch te bekijken of het niet anders kan. Mijn voorstel is het tegelijkertijd ineens defiscaliseren van pensioen en hypotheekrente.


In één keer defiscaliseren is eenvoudiger dan de huidige ingezette koers waarbij in allerlei ministapjes (versobering pensioenopbouw, bijleenregeling, tarief waartegen hypotheekrente in aftrek komt, enz.) op allerlei onderdelen van het pensioendossier en het dossier eigen woning wordt gesleuteld.

 

Defiscaliseren pensioen
Pensioen kan gezien worden als een vorm van sparen voor de oude dag. Door pensioen te defiscaliseren, is de fiscaliteit geen verstorende factor meer bij de keuze tussen de verschillende spaarvormen. Bij defiscalisering bespaart de overheid door de opbouwfase jaarlijks circa 13 miljard euro. Voor de reeds opgebouwde aanspraken heeft de overheid een belastingclaim. De opgebouwde aanspraken zijn momenteel goed voor ongeveer 1.000 miljard euro. Denkbaar is dat de overheid de belastingclaim op dit pensioenkapitaal in één keer afkoopt tegen een tarief van – stel – 30%. Daarmee krijgt de overheid een vordering op pensioenfondsen en verzekeraars van 300 miljard euro. De overheid zal hierdoor een hogere belastingopbrengst in box 3 genereren omdat het pensioenvermogen is gedefiscaliseerd.

 

Defiscaliseren hypotheekrenteaftrek
Om de woningmarkt echt een handje te helpen, is het nodig dat de fiscale aftrek van hypotheekrente wordt geschrapt. Prijzen van koopwoningen zijn nog altijd sterk gebaseerd op de aftrekbaarheid van hypotheekrente. Defiscaliseren zal tot een zuiverdere prijsbepaling van woningen leiden en ook de verhouding tussen kopen en huren gezonder maken. De huidige totale hypotheekschuld is ongeveer 670 miljard euro waarover 28 miljard euro rente wordt betaald. De renteaftrek kost de overheid ongeveer 10,5 miljard euro. De komende 30 jaar heeft de overheid een schuld aan de eigenwoningbezitters vanwege de aftrekbare rente. De overheid kan deze schuld contant maken en ineens afkopen. Als dat gebeurt tegen een tarief van stel 30%, dan kost dit de overheid ongeveer 200 miljard euro. Woningbezitters worden verplicht om de afkoopsom die zij ontvangen van de overheid, te gebruiken voor extra (boetevrije) aflossing van hun hypotheekschuld. Banken zullen hierdoor hun hypothekenportefeuille flink zien dalen. Of hun dat in termen van ‘loan to value’ ook een verbetering brengt, hangt sterk af van de prijsontwikkeling van koopwoningen nadat de defiscalisering is doorgevoerd. Op de korte termijn is te verwachten dat woningen in waarde zullen dalen, maar op de lange termijn kan dat mogelijk een veel gematigder beeld geven.

 

Lees verder op Pensioenbestuurenmanagement.nl