25 april 2014

De Vrijgestelde Beleggingsinstelling: interessant voor u?

NL Nieuws De Vrijgestelde Beleggingsinstelling: interessant voor u?

Het pensioen van de DGA ligt steeds meer onder vuur. De roep naar alternatieven om fiscaal vriendelijk vermogen op te bouwen voor de oude dag nemen dan ook toe. Wellicht dat de Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) een interessante mogelijkheid voor u is?

 

VBI
Een VBI is een beleggingsvennootschap die is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. De VBI hoeft in beginsel evenmin dividendbelasting in te houden op dividenduitkeringen. Daar staat tegenover dat de VBI geen recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting (of andere ingehouden heffingen) op ontvangen dividenden of andere inkomsten.

 

Voorwaarden
Om als VBI aangemerkt te worden, moet u een verzoek bij de Belastingdienst indienen. Om de status van VBI te kunnen krijgen, moet uw vennootschap voldoen aan onder andere de volgende vereisten:

  • er moet sprake zijn van een in de wet nader omschreven ‘beleggingsinstelling’;
  • de beleggingsvennootschap mag uitsluitend beleggen in financiële instrumenten, waaronder begrepen banktegoeden. Beleggen in direct vastgoed en bijzondere, beperkt verhandelbare fondsen is niet geoorloofd; 
  • de beleggingsvennootschap moet in beginsel een NV als rechtsvorm hebben; 
  • naast beleggen mag de vennootschap geen andere activiteiten verrichten;
  • er moet sprake zijn van risicospreiding van de beleggingen; 
  • de beleggingsvennootschap mag maar in beperkte mate geldleningen opnemen.

 

VBI aantrekkelijk?
Of een VBI voor u een interessante optie is, hangt af van een aantal factoren. Uiteraard moet u kunnen voldoen aan de voorwaarden van de VBI. Dat zal soms kunnen betekenen dat u uw beleggingstrategie moet aanpassen. Daarnaast hangt de aantrekkelijkheid van de VBI vooral af van de omvang van de beleggingsportefeuille en het rendement dat u erop kunt behalen. Wij kunnen uiteraard met u meedenken of een VBI voor u een geschikt alternatief is om vermogen op te bouwen.