06 maart 2014

Crisisheffing 2014: dien (opnieuw) bezwaar in

NL Nieuws Crisisheffing 2014: dien (opnieuw) bezwaar in

De crisisheffing die in 2013 eenmalig werd geheven, blijkt helaas niet eenmalig te zijn geweest. Ook in 2014 bent u als werkgevers 16 procent eindheffing verschuldigd over het loon van elke werknemer die meer dan 150.000 euro verdient. Waar moet u rekening mee houden?

 

Aangeven
Het gaat om het belastbaar loon dat is genoten in 2013. De crisisheffing moet worden aangegeven in de aangifte loonheffingen van maart of de vierde periode 2014.

 

Bezwaarmaken
Evenals bij de crisisheffing in 2013 is het ook bij de crisisheffing over 2014 de vraag of de heffing strijdig is met onder andere artikel 1, eerste protocol EVRM. U kunt daarom tegen de crisisheffing 2014 dezelfde bezwaren aanvoeren als tegen de crisisheffing 2013. Als extra argument kunt u daar nu aam toevoegen, dat bij de crisisheffing in 2013 was toegezegd dat deze eenmalig zou zijn, terwijl dezelfde heffing nu toch voor een tweede jaar geldt.

 

Proefprocedures
Tegen de heffing van 2013 loopt een aantal proefprocedures, dat  al dan niet op basis van een vaststellingsovereenkomst tussen belastingdienst en inhoudingsplichtige is aangegaan. Het is nog onduidelijk hoe de Hoge Raad en het EHRM uiteindelijk oordelen.

 

Ons advies
Wij adviseren u in ieder geval de heffing wel aan te geven en daarna tijdig bezwaar te (laten) maken tegen de crisisheffing 2014 in uw aangifte.