17 juli 2013

Creditfactuur versturen niet voldoende voor teruggaaf van btw

NL Nieuws Creditfactuur versturen niet voldoende voor teruggaaf van btw

Hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat het verzoek van een bv om teruggaaf van btw terecht is geweigerd, omdat niet is aangetoond dat de vergoeding niet meer wordt ontvangen.

 

Een bv heeft een licentie gekocht van een andere bv, maar de koopprijs inclusief btw niet geheel betaald. De verkopende bv heeft de btw over de gehele vergoeding voldaan. De verkoper besluit de licentieovereenkomst op te zeggen en doet een verzoek om teruggaaf van btw, omdat het resterende bedrag niet meer zou worden ontvangen. De inspecteur wijst dit verzoek af, omdat dit laatste niet is bewezen. De verkopende bv stuurt daarop een creditfactuur naar de koper, die wordt geweigerd en teruggestuurd. In geschil is of de verkoper recht heeft op teruggaaf van de op de creditfactuur vermelde btw.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat dit niet het geval is. De verkopende bv heeft niet aannemelijk gemaakt dat de licentieovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Daarnaast is niet aangetoond dat een prijsvermindering is verleend. Teruggaaf wordt alleen verleend voor zover de vergoeding wordt terugbetaald omdat een vermindering van de vergoeding is verleend. Het versturen van een creditfactuur is daarbij niet voldoende.