28 januari 2014

Controleer overzicht ZW-uitkeringen 2013

NL Nieuws Controleer overzicht ZW-uitkeringen 2013

Deze maand kunt u van UWV een brief ontvangen met daarop een overzicht van flexwerkers die in 2013 vanuit uw onderneming de Ziektewet (ZW) instroomden. De uitkeringen die UWV in 2013 aan uw werknemers heeft betaald, bepalen de hoogte van de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) die u in 2015 moet betalen. “Controleer dit overzicht daarom goed”, adviseert John Boer, senior adviseur HR services van Grant Thornton. “Zo voorkomt u dat u in 2015 een te hoge premie moet betalen.”


Premie Werkhervattingskas
Grote en middelgrote werkgevers moeten sinds 1 januari 2014 een gedifferentieerde premie betalen voor werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn gegaan en een uitkering (hebben) ontvangen van UWV. Zijn er in de eerste helft van 2013 werknemers ziek uit dienst gegaan bij uw onderneming? Dan staan deze op het overzicht van de ZW-uitkeringen van UWV aan uw ex-werknemers.

 

Vraag kopieën op
“Vraag op basis van het overzicht kopieën op bij UWV van de beslissingen die zijn genomen voor deze ex-werknemers”, is het advies van John Boer. “Als namelijk blijkt dat die ex-werknemer nog steeds ziek is, kunt u alsnog actie ondernemen door het starten van re-integratie. Dit om te voorkomen dat hij of zij later een ook WGA-uitkering krijgt. De hoogte van de WGA- premie die u straks moet betalen, is namelijk ook afhankelijk van de instroom in de WGA uit uw onderneming.”