09 januari 2014

Column: 'Betalingsfaciliteit bij vervreemding aanmerkelijkbelangaandelen'

NL Nieuws Column: 'Betalingsfaciliteit bij vervreemding aanmerkelijkbelangaandelen'

Bron: Accountancynieuws

 

Op diverse plaatsen in de belastingwetgeving zijn faciliteiten opgenomen die tot doel hebben bedrijfsopvolgingen zo soepel mogelijk (lees: met geen dan wel zo min mogelijk acute heffingen) te laten verlopen. Denk daarbij aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet en de doorschuifregelingen in de aanmerkelijkbelangregeling bij schenking of vererving van aandelen.

 

In de Invorderingswet is ter zake van bedrijfsopvolging ook een aantal faciliteiten opgenomen. Deze hebben tot doel directe voldoening van belasting te vermijden en renteloos uitstel mogelijk te maken gedurende tien jaren. Eén van de faciliteiten ziet op de vervreemding tegen schuldigerkenning van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen.

 

Lees verder op Accountancynieuws.nl