26 april 2013

Centraal adres voor bezwaren crisisheffing

NL Nieuws Centraal adres voor bezwaren crisisheffing

De Belastingdienst verwacht veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing) en heeft daarvoor een centraal adres ingesteld.

 

Het centrale adres is:

Belastingdienst
Postbus 116
6400 AC Heerlen

 

De fiscus heeft gesprekken gehad met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners. De Belastingdienst schrijft: ‘Wij overwegen om bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon onder voorwaarden en met toestemming van werkgevers aan te houden totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld. Op dit moment vindt hierover overleg plaats met de koepelorganisaties. Wij maken de voorwaarden bekend zodra deze zijn vastgesteld.'