15 juli 2013

CDA wil kredietunie makkelijker maken

NL Nieuws CDA wil kredietunie makkelijker maken

Het oprichten van kredietunies, waarin bedrijven een spaarpot vullen waaruit andere bedrijven in die unie kunnen lenen, moet gemakkelijker worden. Het CDA komt met een wetsvoorstel om de oprichting van kredietunies eenvoudiger te maken.

 

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen door zo'n unie minder afhankelijk worden van banken als financieringsbron. In Nederland komen zulke unies nog amper voor, volgens het CDA doordat het nogal ingewikkeld is ze tot stand te brengen, maar in het buitenland worden er successen mee geboekt.

 

Kredietunies werken per sector of regio. Het CDA, dat het MKB de banenmotor van de Nederlandse economie noemt, kwam al eerder met een zevenpuntenplan om die motor weer beter te laten lopen. Daar kwamen de kredietunies ook al in voor.

Het wetsvoorstel komt van de CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en Agnes Mulder. Ze hebben het zo goed als klaar, aldus de zegsman.

 

MKB-Nederland zegt dat ieder alternatief voor de financiering door banken welkom is. Volgens de belangenorganisatie is het belangrijk om de financieringsmogelijkheden te verbreden, omdat moeizame financiering door banken economische groei niet in de weg mag staan. ‘Iedere ondernemer maakt zich hier zorgen over,' aldus een woordvoerster.