19 september 2013

Buitenlandse investeringen mkb in kaart gebracht

NL Nieuws Buitenlandse investeringen mkb in kaart gebracht

Steeds meer bedrijven zijn internationaal actief. Dit kan via export en import, maar ook door het hebben van buitenlandse vestigingen. Nederland behoort wereldwijd tot de koplopers als het gaat om directe investeringen in het buitenland. Over investeringen in het buitenland van Nederlandse mkb-bedrijven was tot nu toe weinig bekend. Onderzoeksbureau Panteia/EIM heeft dit nu in samenwerking met het CBS, over de periode 2004-2010 in kaart gebracht. gegevens op.

 

In 2010 hadden in totaal 12.000 mkb-bedrijven (in Nederlands eigendom) investeringen in het buitenland. Dat is 1% van het totale mkb. De buitenlandse investeringen van mkb-bedrijven vertegenwoordigen een waarde van € 13 miljard in 2010. Het aandeel van het mkb in de totale waarde van de buitenlandse investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven in 2010 was bijna 2 procent. De waarde van de buitenlandse investeringen door mkb-bedrijven nam tijdens de periode 2004-2010 toe met bijna 50 procent.

 

De industrie is de belangrijkste sector als het gaat om de waarde van de investeringen in het buitenland door het mkb in 2010: bijna een derde van de waarde wordt gegenereerd door industriële bedrijven, gevolgd door de groothandel (23%) en de zakelijke dienstverlening (21%).

 

Van de mkb-bedrijven met investeringen in het buitenland was in 2010 ongeveer een kwart afkomstig uit de zakelijke dienstverlening, ruim 20% uit de groothandel en 15% uit de industrie. De helft van deze bedrijven zijn microbedrijven, dat wil zeggen heeft minder dan 10 werkzame personen in dienst. Dit komt omdat een groot deel van het mkb microbedrijven zijn. Bijna een op de vijf mkb-bedrijven met buitenlandse investeringen heeft 20 tot 50 personen in dienst.