24 april 2013

Btw-vrijstelling zelfstandig anesthesiemedewerker

NL Nieuws Btw-vrijstelling zelfstandig anesthesiemedewerker

Rechtbank Zeeland – West-Brabant oordeelt dat de door een zelfstandig anesthesiemedewerker verrichte diensten zijn aan te merken als gezondheidkundige verzorging van de mens. Voor de door hem verrichte diensten geldt dan ook een btw-vrijstelling.

 

De zelfstandig anesthesiemedewerker assisteert de anesthesioloog bij zijn werkzaamheden. De arts blijft verantwoordelijk voor de anesthesie. In geschil is of de door de anesthesiemedewerker verrichte diensten van btw zijn vrijgesteld.

 

Rechtbank Zeeland – West-Brabant oordeelt dat de diensten zijn aan te merken als gezondheidkundige verzorging van de mens. Volgens de rechtbank is namelijk aannemelijk dat de diensten van de anesthesiemedewerker een essentieel onderdeel vormen van de behandeling van de patiënt gericht op diens genezing. De rechtbank verwijst hierbij naar de jurisprudentie van het HvJ EU. De rechtbank stelt vervolgens vast dat de anesthesiemedewerker voldoet aan de eisen die de staatssecretaris in een besluit uit 2008 heeft gesteld ten aanzien van de btw-vrijstelling voor beroepsbeoefenaren die een BIG-opleiding hebben gevolgd. De rechtbank stelt de anesthesiemedewerker in het gelijk.