24 september 2014

Btw vrijstelling diensten verzorging en verpleging van personen verruimd

NL Nieuws Btw vrijstelling diensten verzorging en verpleging van personen verruimd

Door Hans Piersma partner bij Grant Thornton.

 

De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen.

 

Deze vrijstelling geldt ook voor met de zorgdiensten samenhangende handelingen zoals het verstrekken van spijzen, dranken en verbandmiddelen aan deze personen. Voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling is dat met de prestaties geen winst beoogd wordt. Commerciële instellingen mogen op basis van een besluit van de staatssecretaris echter gebruik maken van de vrijstelling voor zover het gaat om verzorging en verpleging.

 

In het belastingplan 2015 is aangekondigd dat de voorwaarde dat geen winst beoogd mag worden, komt te vervallen. Deze wijziging hangt samen met de verwachte inwerkingtreding van de ‘Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch –specialistische zorg’ per 1 januari 2015. In die wet is geregeld dat aanbieders van medisch – specialistische zorg winst mogen beogen. Het idee achter deze wet is de investeringsmogelijkheden in aanbieders van medische zorg te vergroten. Dit is noodzakelijk omdat banken minder snel vreemd kapitaal verstrekken als gevolg van de financiële crisis(zie: brief Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer van 10 juni 2014).

 

Op het moment dat laatstgenoemde wet in werking treedt en de onder de vrijstelling vallende instellingen winst beogen, zal de btw vrijstelling dus van toepassing blijven ook voor wat betreft de met verzorging en verpleging samenhangende diensten. De hier besproken wijzigingen hangen al sinds 2006 in de lucht. Na lang wachten is er nu dus duidelijkheid over de positie van instellingen met een winstoogmerk die zich bezig houden met het verzorgen en verplegen van personen.