13 maart 2014

Besluit over vruchtgebruik en aftrek eigenwoningrente

NL Nieuws Besluit over vruchtgebruik en aftrek eigenwoningrente

Staatssecretaris Wiebes van Financiën keurt goed dat een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan voor de eigen woning, kan aftrekken als eigenwoningrente.

 

Voor de situatie waarin de eigendom van een woning krachtens erfrecht is gesplitst in een vruchtgebruik en een bloot eigendom keurt de Staatssecretaris van Financiën in een nieuw besluit goed dat renten en kosten die de vruchtgebruiker van een woning betaalt voor de schuld van de bloot eigenaar van die woning, door de vruchtgebruiker in aanmerking kunnen worden genomen als aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.120 Wet IB 2001.

 

Aan die goedkeuring zijn de volgende voorwaarden gekoppeld:

 

  • De eigenwoningregeling is van toepassing voor de vruchtgebruiker op grond van artikel 3.111 Wet IB 2001.
  • De schuld voldoet aan de overige voorwaarden die gelden voor de kwalificatie als eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a Wet IB 2001.

 

Deze goedkeuring loopt vooruit op een eventuele aanpassing van de eigenwoningregeling.