26 maart 2013

Bemiddelaar paardenhandel heeft geen recht op btw-aftrek via landbouwregeling

NL Nieuws Bemiddelaar paardenhandel heeft geen recht op btw-aftrek via landbouwregeling

Volgens Hof Arnhem - Leeuwarden zijn geen paarden geleverd aan een man die als bemiddelaar is betrokken bij de handel in paarden. Hij was slechts tussenpersoon bij de verkoop en heeft daarom geen recht op aftrek van voorbelasting.

 

In zijn OB-aangiften doet de man steeds een beroep op de landbouwregeling. Tevens past hij de veehandelsregeling toe. Uit een boekenonderzoek blijkt dat de in- en verkoopprijs van de paarden steeds gelijk is. Verder blijkt uit het onderzoek dat hij tijdens paardenconcoursen kopers en verkopers bij elkaar brengt. Naar aanleiding van het onderzoek legt de inspecteur btw-naheffingsaanslagen aan hem op. Volgens de inspecteur heeft de man namelijk geen recht op aftrek van de voorbelasting.

 

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat geen paarden aan de man zijn geleverd, zodat hij geen recht heeft op btw-aftrek op de voet van de landbouwregeling en art. 15 Wet OB. Het hof overweegt hierbij dat hij niet als eigenaar over de paarden heeft beschikt. Verder is het hof van mening dat de man heeft bemiddeld tussen kopers en verkopers van paarden. Het hof verwerpt vervolgens ook de stelling van de man dat hij als commissionair heeft gehandeld. Volgens het hof maakt hij zijn stelling namelijk niet aannemelijk. Het hof acht daarbij van belang dat de man geen enkele overeenkomst heeft overgelegd waaruit de opdracht aan hem, om op eigen naam doch voor rekening van de koper een paard te kopen, wordt bevestigd. Het hoger beroep van de man is ongegrond.