05 april 2013

Beantwoording Kamervragen over samenloop crisisheffing en levensloopregeling

NL Nieuws Beantwoording Kamervragen over samenloop crisisheffing en levensloopregeling

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Dijkgraaf (SGP) over de samenloop van de crisisheffing en de levensloopregeling. De crisisheffing kannamelijk botsen met de levensloopregeling aangezien de werkgevers door de crisisheffing een extra aanslag krijgen van 16% als een werknemer zijn levensloopsaldo in 2013 tegen fiscaal gunstige voorwaarden in één keer opneemt en zijn jaarinkomen daardoor de € 150.000 overschrijdt.

 

De staatssecretaris is van mening dat het niet past dat werkgevers als gevolg van de gefaciliteerde opname van het levenslooptegoed extra loonheffing zouden moeten voldoen.

 

Bij de uitwerking van de verlenging van de pseudo-eindheffing voor hoog loon (ook wel de crisisheffing genoemd) zal hij daarom in het wetsvoorstel met betrekking tot deze verlenging opnemen dat indien een werknemer in het jaar 2013 met toepassing van de 80%-regeling het volledige tegoed van de levenslooprekening opneemt, het loon ter zake van die opname niet meetelt voor de grondslag van de pseudo-eindheffing voor hoog loon.