04 maart 2013

Auteur van fiscaaljuridisch boekje heeft geen recht op zelfstandigenaftrek

NL Nieuws Auteur van fiscaaljuridisch boekje heeft geen recht op zelfstandigenaftrek

Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat een auteur van een fiscaaljuridisch boekje niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij aan het urencriterium heeft voldaan. Hij heeft dan ook geen recht op de zelfstandigenaftrek.

 

De man werkt in 2007 in dienstverband als secretaris fiscale zaken. Het dienstverband betreft een werkweek van 40 uren. Naast dit dienstverband oefent de man ook een zelfstandig beroep uit als schrijver en redacteur van fiscale teksten. Over 2007 voert hij een winst van € 4.645 op. Verder claimt hij de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Volgens de auteur heeft hij namelijk 1600 uren aan zijn onderneming besteed. De inspecteur is van mening dat hij niet aan het urencriterium heeft voldaan en corrigeert de aangifte. In beroep voert de man aan dat hij met toestemming van zijn werkgever onder werktijd aan een boekje mocht werken en de inkomsten mocht behouden. Voorwaarde was dat zijn werkzaamheden bij zijn werkgever er niet onder zouden leiden. Rechtbank Haarlem oordeelt dat de auteur niet heeft bewezen dat hij aan het urencriterium heeft voldaan.

 

Hof Amsterdam oordeelt dat de man niet aan het urencriterium heeft voldaan en dus ook geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Het hof overweegt daarbij dat de auteur slechts een achteraf opgesteld overzicht van de gewerkte uren heeft overgelegd. Hier komt dan een beperktere betekenis aan toe dan aan een overzicht dat in het jaar zelf is bijgehouden. Dat de man een groot deel van zijn activiteiten als ondernemer heeft verricht in werktijd van zijn dienstbetrekking, vermag het hof ook niet vermurwen. Onduidelijk blijft immers nog steeds hoeveel uren hij aan zijn onderneming heeft besteed. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.