22 april 2014

Asscher informeert Senaat over schijnzelfstandigheid en ondernemersfaciliteiten

NL Nieuws Asscher informeert Senaat over schijnzelfstandigheid en ondernemersfaciliteiten

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën een brief naar de Eerste Kamer gestuurd waarin hij onder andere ingaat op schijnzelfstandigheid, ondernemers en diverse ondernemersfaciliteiten. Hij deelt mee dat het kabinet de zelfstandigen die door de huidige aanpak van de schijnzelfstandigheid geen VAR winst uit onderneming hebben ontvangen maar die wel buiten dienstbetrekking willen werken, een maatwerkoplossing tracht te bieden.

 

Verder vestigt hij er de aandacht op dat het kabinet per 1 januari 2015 wijzigingen in de VAR-systematiek wil aanbrengen die een betere aanpak van de schijnzelfstandigheid mogelijk moeten maken. Het kabinet onderkent dat de afgelopen jaren de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers zijn toegenomen ten faveure van de ondernemers. Het kabinet moet nog reageren op het interimrapport van de Commissie Van Dijkhuizen waarin wordt geadviseerd de ondernemersfaciliteiten te versoberen.

 

De minister stelt dat er de komende tijd voldoende gelegenheid is om met het kabinet te spreken over de fiscale behandeling van ondernemers. Met betrekking tot vermogensvrijstellingen voor zelfstandigen wijst hij erop dat in het najaar van 2013 is aangekondigd dat wordt onderzocht hoe pensioenvermogen in de derde pijler buiten de vermogenstoets van de bijstand kan blijven. Deze betere bescherming van het derdepijlerpensioen was de wens van de zzp-organisaties en zal de pensioenopbouw van zzp'ers stimuleren. Verder zal de fiscale wetgeving zodanig worden aangepast dat bij arbeidsongeschiktheid het derdepijlerpensioen opgenomen kan worden zonder dat daarbij revisierente is verschuldigd. Ook deze regeling zal de positie van zzp'ers verbeteren.

 

·         Brief Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 15 april 2014 2014-0000052800