18 juli 2013

ANBI moet via internet gegevens verstrekken

NL Nieuws ANBI moet via internet gegevens verstrekken

De Uitvoeringsregeling AWR 1994 wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. De wijziging betreft de verplichting voor ANBI's om op toegankelijke wijze informatie te publiceren via internet.

 

De wijziging geeft nadere uitvoering aan het in de Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector neergelegde voornemen om in de fiscale regelgeving voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) de verplichting op te nemen op toegankelijke wijze informatie te publiceren via internet.

 

Het betreft informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector, zoals bijvoorbeeld de naam van de instelling, de doelstelling van de instelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

 

De verstrekking van die informatie via internet wordt vanaf 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. De ANBI kan de vereiste informatie op een eigen website publiceren maar mag daarvoor ook gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die aangeboden worden door bijvoorbeeld de brancheorganisaties.

De gegevens die op basis van de fiscale regelgeving gepubliceerd moeten worden, vormen een basaal vertrekpunt.

Het staat ANBI's vrij om meer en uitgebreidere informatie te verstrekken.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan direct contact op met Katja Pagie of Helma Terlouw van Grant Thornton.