18 oktober 2013

Ambtenaren bezorgd over belastingplannen Weekers

NL Nieuws Ambtenaren bezorgd over belastingplannen Weekers

Ambtenaren bij het ministerie van Financiën zijn bezorgd over de plannen van staatssecretaris Frans Weekers om de navorderingstermijn bij een onjuiste belastingaangifte te verkorten van 5 jaar tot maximaal 3 jaar. ‘Daarmee geef je rechtsbescherming aan de verkeerde groep', zegt de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF).

 

De belangenclub vreest dat door de kortere termijn mensen juist eerder geneigd zijn onjuist aangifte te doen en dat goedwillende burgers en bedrijven die hun aangifte juist invullen, daar dan de dupe van worden. ‘Het uitgangspunt zou moeten zijn, dat degene die in enig jaar te weinig belasting betaald heeft, in principe dit altijd alsnog moet doen. De rekening wordt immers anders bij de goedwillende buurman gelegd. Wat de één te weinig betaalt, betaalt de rest meer.'

Door naar buiten te treden met deze kritiek wil de VHMF ‘de politiek wakker schudden', zei voorzitter Erik Rutten in een toelichting, zodat er ‘een fundamentele discussie' op gang komt over Weekers' voorstellen. Van ambtelijk verzet is volgens hem geen sprake.

 

In een reactie zei een woordvoerster van Financiën dat de opvattingen van de VHMF bekend zijn bij het ministerie. Over het betreffende wetsvoorstel, waarin de verkorting van de termijn bij onjuiste aangifte is opgenomen en dat nu bij de Tweede Kamer ligt, is goed nagedacht, zei ze.

‘Het is breed besproken binnen de Belastingdienst, er is onder meer een internetconsultatie geweest, en ondersteunt de wijze waarop de dienst wil werken. Kort gezegd komt het erop neer dat mensen die netjes hun belastingaangifte invullen, sneller duidelijkheid krijgen en mensen die dat niet doen kunnen, langer worden vervolgd indien dat aan de orde is (termijn van 5 naar 12 jaar). Het is nu aan de Tweede Kamer om te reageren op het voorstel', aldus de woordvoerster.

De verlenging van 5 jaar naar 12 jaar geldt in gevallen waarin de belastingbetaler fraudeert. Dit onderdeel wordt door VHMF ondersteund.