28 maart 2013

Ambtenaar wegens veelvuldig privégebruik telefoon terecht ontslagen

NL Nieuws Ambtenaar wegens veelvuldig privégebruik telefoon terecht ontslagen

Een ambtenaar die te veel voor privédoeleinden gebruikmaakte van de telefoon op zijn werk, is terecht ontslagen. Dat oordeelde de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht, onlangs. Volgens de rechter was er sprake van ernstig plichtsverzuim.

 

Het aan de ambtenaar verweten plichtsverzuim bestaat uit het veelvuldig voor privédoeleinden gebruik maken van de hem door de dienst ter beschikking gestelde (vaste) telefoontoestellen. In totaal heeft de ambtenaar over de periode 1 januari 2009 tot 26 november 2009 824 keer privé gebeld, met een totale duur van ruim 34 uur.

 

‘Dit is terecht aangemerkt als soortgelijk plichtsverzuim waarvoor het voorwaardelijk strafontslag was opgelegd,' aldus de Centrale Raad van Beroep. De minister was dan ook bevoegd om over te gaan tot tenuitvoerlegging van dit strafontslag. De minister heeft bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot het bestreden besluit kunnen komen.