24 april 2013

Afwikkelen van schadeclaims valt niet onder verzekeringsvrijstelling

NL Nieuws Afwikkelen van schadeclaims valt niet onder verzekeringsvrijstelling

Gerechtshof Den Haag is van oordeel dat het behandelen en afwikkelen van schadeclaims niet deelt in de verzekeringsvrijstelling, omdat deze dienstverlening niet bijdraagt aan de totstandkoming van de verzekering zelf.

 

De werkzaamheden van een verzekeringstussenpersoon bestaan vooral uit het behandelen en afwikkelen van schadeclaims. Rechtbank Den Haag beslist dat deze diensten niet delen in de verzekeringsvrijstelling. In geschil is of dit juist is.

 

Hof Den Haag is van oordeel dat de verrichtingen door de tussenpersoon niet zijn vrijgesteld van btw, omdat zij met haar dienstverlening niet bijdraagt aan de totstandkoming van verzekeringen. De communautaire en daarmee de nationale verzekeringsvrijstelling heeft specifiek het oog op de handelingen bestaande in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, te weten diensten die bij uitstek door verzekeraars worden verricht.

 

Het is juist vanwege die bedoeling, dat de vrijstelling wat betreft de met verzekering en herverzekering samenhangende diensten zich niet verder uitstrekt dan tot bepaalde door tussenpersonen of dergelijke beroepsbeoefenaren verrichte diensten die zijn aan te merken als het tot stand (trachten te) brengen van verzekeringen dan wel die in elk geval die handeling mede omvatten.