12 maart 2013

Afstandsverklaring, toch nabestaandenpensioen

NL Nieuws Afstandsverklaring, toch nabestaandenpensioen

Het werken met afstandsverklaringen en het niet opnemen van werknemers in een pensioenregeling is voor een werkgever zeer risicovol en kan leiden tot hoge kosten! Dit blijkt maar weer uit een recente uitspraak. Waar moet u opletten bij de ondertekening van een afstandsverklaring?

 

Casus
Recent heeft een kantonrechter uitspraak gedaan in een zaak die door de partner van een overleden werknemer tegen diens voormalige werkgever was aangespannen. Ondanks het bestaan van een (getekende) afstandsverklaring eiste de partner toch het partner- en wezenpensioen op.

 

Voor zijn werknemers heeft de betreffende werkgever een pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De werknemer ondertekende bij zijn indiensttreding in 2011 een afstandsverklaring. Op dezelfde afstandsverklaring was ook namens de partner getekend. Korte tijd later overleed de werknemer. De partner ontkent haar handtekening te hebben geplaatst.  
 
Uitspraak
Volgens de kantonrechter heeft de werkgever niet zorgvuldig gehandeld. Dit baseert hij op het volgende:

  • de werkgever heeft niet gecontroleerd of de partner daadwerkelijk voor het doen van afstand had getekend;
  • de werkgever heeft de werknemer en/of zijn partner niet voldoende geïnformeerd over de financiële gevolgen (‘materialiteit’) van het niet deelnemen aan de pensioenregeling.    
     

Gevolgen werkgever
De uitspraak van de kantonrechter houdt voor de werkgever in dat hij aan de nabestaanden van de overleden werknemer het partner- en wezenpensioen moet uitbetalen. Afgezien van het feit dat het niet aanmelden van werknemers een schending is van de onderbrengingsplicht van de werkgever, maakt het de positie van een werkgever (civielrechtelijk) kwetsbaar. De werkgever moet de koopsom voor het nabestaandenpensioen direct bij een verzekeraar afstorten.
 
Informeer en adviseer
Wees gewaarschuwd en informeer en adviseer uw werknemers dus goed wanneer zij gebruik willen maken van een afstandsverklaring. Onze pensioenadviseurs bieden u hiervoor de juiste handvatten.