18 februari 2014

Afhandelingsfase bezwaarschriften btw-correctie privégebruik auto gestart

NL Nieuws Afhandelingsfase bezwaarschriften btw-correctie privégebruik auto gestart

De Hoge Raad heeft bepaald dat de btw-correctie voor het privégebruik van de auto (regeling tot juli 2011) niet strijdig is met het Europees recht. De Belastingdienst gaat de bezwaarschriften die op deze gronden zijn ingediend afwijzen. Om werk te besparen, vragen ze u het bezwaarschrift in te trekken. Misschien heeft u die brief inmiddels ontvangen. Wat kunt u doen?


Aanleiding ingediende bezwaren
Naar aanleiding van uitspraken van Rechtbank Haarlem en Gerechtshof Den Haag uit 2011, is er in 2012 massaal bezwaar gemaakt tegen de btw-correctie privégebruik auto, zoals die gold voor 1 juli 2011. Dit kon zelfstandig of via een collectieve bezwaarprocedure (bijvoorbeeld via Grant Thornton).

 
Standpunt Grant Thornton
Gelet op de uitkomst voor de Hoge Raad en het standpunt dat de Belastingdienst nu inneemt, achten wij de kans op slagen van het bezwaar zeer gering.


Wat te doen voor 2010 en eerder
Heeft u destijds bezwaar gemaakt en ontvangt u een verzoek tot intrekking van het bezwaar, dan is ons advies akkoord te gaan met het intrekken hiervan. Doet u dat niet, dan zult u het bezwaarschrift aanvullend moeten motiveren. Vanwege de kosten die daarmee gemoeid zijn en de geringe kans van slagen, denken wij niet dat het de moeite loont om de procedure voort te zetten.


Wanneer u zelf het verzoek tot intrekking ontvangt, kunt u bijlage bij de brief retourneren. Heeft u collectief bezwaar gemaakt via Grant Thornton, dan nemen wij contact met u op voor toestemming tot het intrekken van het bezwaarschrift.

 

Wat te doen voor 2011 en later
De Belastingdienst verstuurt op dit moment enkel verzoeken die zien op de jaren 2010 en eerder. Ontvangt u toch een verzoek tot intrekking van een bezwaarschrift dat ziet op 2011 en later, dan is ons advies om hiermee niet akkoord te gaan, omdat er nog proefprocedures lopen die zien op de sinds 1 juli 2011 geldende regelgeving.