18 maart 2013

Actieprogramma MKB-accountant: een jaar later

NL Nieuws Actieprogramma MKB-accountant: een jaar later

SBR en de Flex-BV zijn twee onderwerpen waarop de NBA het afgelopen jaar actie heeft ondernomen. In de publicatie 'Het vertrouwen waard. Een jaar later' is een volledig overzicht te vinden van alle activiteiten voor de MKB-accountant in 2012.

 

In mei 2012 heeft het NBA-bestuur het actieprogramma MKB-accountant vastgesteld. Hierin staan drie thema's centraal:

  • Koers bepalen - ontwikkelingen bij de leden, in de markt en wetenschap
  • Goed geregeld - regelgeving als nuttig gereedschap
  • Nieuwe wegen - leren en profileren

 

Per thema en project wordt kort weergegeven wat er in het actieprogramma staat en wat de stand van zaken eind 2012 is.