11 november 2013

Aanpassing voorwaarde voor weigeren of ontnemen ANBI-status

NL Nieuws Aanpassing voorwaarde voor weigeren of ontnemen ANBI-status

In een vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 is een voorwaarde aangepast voor het weigeren of het ontnemen van de ANBI-status. Toegevoegd is dat de onherroepelijke veroordeling die ten grondslag ligt aan het weigeren of ontnemen van de ANBI-status, moet zijn gedaan door een Nederlandse rechter.

 

Staatssecretaris Weekers van Financiën geeft hiermee uitvoering aan zijn bij brief van 8 november 2013 gedane toezegging aan de Tweede Kamer.